Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μαραθώνα

Διαβάστε τι ισχύει για την υφιστάμενη κατάσταση στην Αττική και στο Δήμο Μαραθώνα, καθώς επίσης και την πρόταση του Δημήτριου Σ. Δαμάσκου, 
μηχανολόγου μηχανικού, B.Sc. (hons) mech.eng, M.Sc.envir.eng.

TSDA-Marathona