22-01-2019 Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα

Όταν ρωτήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν υλοποίησε τις αποφάσεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για το σταμάτημα του ΧΥΤΑ, δεν βρέθηκε ούτε ένας υπεύθυνος να απαντήσει.
Ο Ψινάκης ούτε που εμφανίστηκε στο Συμβούλιο. Παντελής ανικανότητα, αδιαφορία και προσβολή της νοημοσύνης των κατοίκων.
Συμπέρασμα;
Μη μου τους κύκλους τάραττε.