Επιτροπή Αναφορών

07/12/2019 marios 0

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 15/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0078/2007, του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε τοποθεσία στην Ανατολική Αττική Αναφορά αριθ. 0573/2011 του Κωνσταντίνου Παπαδιγενόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 2.220 υπογραφές, σχετικά με σοβαρά σφάλματα και παραλείψεις στην έκθεση […..]