ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΣΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΒΑΡΝΑΒΑΣ) ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Σε συνέχεια της καταγγελίας των τοπικών συλλόγων (Σέσι, Κέντρο Βιωσιμότητας, Βαρνάβας) στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, κλήθηκαν οι πρόεδροί τους για ανάκριση στο Πταισματοδικείο Καπανδριτίου. Προσκόμισαν τα αποδεικτικά στοιχεία, φωτογραφίες και μεμβράνες, για την καταστροφή που προκαλεί στο περιβάλλον ο ΧΥΤΑ πριν ακόμα λειτουργήσει. Για μια ακόμα φορά, κατέθεσαν επίσης στις αρμόδιες αρχές τις επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν την ύπαρξη ρέματος, τον κίνδυνο ρύπανσης της θάλασσας και του υδροφόρου ορίζοντα και την εξ αρχής λανθασμένη χωροθέτηση του έργου.
Αναμένομε την εξέλιξη της υπόθεσης.