Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μαραθώνα

Μαθητές του δήμου Μαραθώνα κατά του ΧΥΤΑ έξω από το Δημαρχείο

Διαβάστε τι ισχύει για την υφιστάμενη κατάσταση στην Αττική και στο Δήμο Μαραθώνα, καθώς επίσης και την πρόταση του Δημήτριου Σ. Δαμάσκου, 
μηχανολόγου μηχανικού, B.Sc. (hons) mech.eng, M.Sc.envir.eng.

TSDA-Marathona